CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, COMERCIAL TANK FOODS SL l’informa que és titular del website WWW.TANKFOODS.ES. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, COMERCIAL TANK FOODS SL informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és COMERCIAL TANK FOODS SL, amb CIF B60104734 i domicili social a COMERCIAL TANK FOODS SL; RIERA DE Llitrà 26-28 P. I. DOMENYS II, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS inscrita en el Registre Mercantil en el tom 23138, foli 149, full B48121, inscripció 4. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és nev@tankfoods.es.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de COMERCIAL TANK FOODS SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de COMERCIAL TANK FOODS SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de COMERCIAL TANK FOODS SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per COMERCIAL TANK FOODS SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs.

L’ús de de la informació, serveis i dades ofertes per COMERCIAL TANK FOODS SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

COMERCIAL TANK FOODS SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

COMERCIAL TANK FOODS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, COMERCIAL TANK FOODS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

COMERCIAL TANK FOODS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

COMERCIAL TANK FOODS SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, COMERCIAL TANK FOODS SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website de COMERCIAL TANK FOODS SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de COMERCIAL TANK FOODS SL amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment amb la normativa vigent.

COMERCIAL TANK FOODS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic nev@tankfoods.es.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a COMERCIAL TANK FOODS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de COMERCIAL TANK FOODS SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

COMERCIAL TANK FOODS SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i COMERCIAL TANK FOODS SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i COMERCIAL TANK FOODS SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de VILAFRANCA DEL PENEDÈS .