CELEBREM 25 ANYS
AMB LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Per celebrar aquests 25 anys d'esforç hem volgut plantejar una acció solidària conjunta amb la Fundación Vicente Ferrer. El nostre objectiu conjunt serà treballar perquè 25 famílies de l'estat d'Andhra Pradesh, a l'Índia, tinguin un habitatge digne.

HABITATGES PER UNA VIDA DIGNE

Andhra Pradesh és una regió de l'Índia on s'accentua la falta de recursos i la pobresa present a l'Índia. És en aquesta regió del sud del país on es durà a terme la construcció d'aquests 25 habitatges.

Les cases s'escripturaran a nom de la dona per tal d'apoderar-les a la societat i així garantir la seva protecció i la dels seus fills. És la comunitat qui s'encarrega activament de la construcció dels habitatges.

Gràcies a aquestes vivendes, milloraran les condicicions de salut, higiene i seguretat d'aquestes persones. En general, la seva qualitat de vida.

LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

La Fundación Vicente Ferrer és una ONG de més de 45 anys d'experiència que combat la pobresa extrema a l'Índia rural, lluitant a favor dels drets bàsics com l'habitatge, la igualtat de gènere i l'educació. 

25 ANYS DE SOLIDARITAT

Durant aquests 25 anys, Tankfoods ha estat involucrat amb diferents projectes solidàris. Actualment col·labora amb el Banc dels Aliments i la Fundación Vicente Ferrer.

ALTRES PROJECTES AMB LA FUNDACIÓN

Anteriorment, Tankfoods va contribuir a la distribució de bicicletes a 510 nens i nenes en el marc de la campanya "Kilómetros Solidarios" de la Fundación Vicente Ferrer.

Pel fet de subministrar-los una bicicleta, es fa possible superar el problema del desplaçament per falta de mitjans adequats. Això fa que les famílies acceptin que els seus fills i filles puguin continuar amb els seus estudis, mitigar l'abandó escolar i minimitzar el perill durant el trajecte, especialment en àrees rurals.