ca

  • ES

Projecte “Kilómetros solidarios”

"Kilometros Solidarios" és un projecte de la Fundación Vicente Ferrer on l'objectiu és la distribució de bicicletes a nens i nenes, d'àrees rurals.
Pel fet de subministrar-los una bicicleta, es fa possible superar el problema del desplaçament per falta de mitjans adequats. Això fa que les famílies acceptin que els seus fills i filles puguin continuar amb els seus estudis, mitigar l'abandó escolar i minimitzar el perill durant el trajecte, especialment en àrees rurals.

TankFoods-kilometros-solidarios

Localització

El projecte "Kilometros Solidarios" es desenvolupa a l'estat d'Andhra Pradesh, l'Índia. Hi ha hagut una selecció d'estudiants de les diferents zones on treballa la Fundación Vicente Ferrer. 

Objectius

Facilitar l'accés a l'educació secundària als nens i nenes de 12 a 16 anys de les comunitats amb pocs recursos. 

Podem dividir-ho en tres terminis:

Curt termini 
Facilitar bicicletes als nens i nenes que tenen pocs recursos econòmics, nens de zones allunyades amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'educació.
Mig termini 
Assegurar la continuïtat en els estudis dels nens i nenes de secundària.
Llarg termini 
Promoure la igualtat d'oportunitats de cara  a un futur no molt llunyà. 

Fundación Vicente Ferrer

La Fundación Vicente Ferrer és una ONG compromesa amb el procés de transformació d'una de les zones més pobres i necessitades de l'Índia i altres zones igual de pobres i excloses de la societat.

Vicente Ferrer va treballar més de 50 anys a l'Índia aconseguint mobilitzar la consciència de milers de persones per erradicar les desigualtats entre els homes i dones. 

El treball de la Fundació engloba 3.235 pobles i beneficia a més de dos milions i mig de persones. 

En l'actualitat hi ha 132.375 col·laboradors a Espanya que donen suport a la Fundación.